Znanstvene raziskave

STROKOVNI KOMENTARJI IN RAZISKAVE
Če raziskujete po internetu, boste odkrili, da se mnogo ljudi vrača k Nikoli Tesla in vsemu kar je delal v devetnajstem stoletju, k njegovim izumom, ki jih uporabljajo v zdravljenju in energetski medicini.

Tesla je rekel: "Ne bom več delal za sedanjost, delal bom za prihodnost."
 

Prišel je čas, za katerega je delal Tesla! Mnoga raziskovanja so usmerjena na konstruiranje instrumentov, ki bi se lahko prilagodili frekvencam, ki spravijo v gibanje frekvence v človeškem telesu in mu omogočijo, da se samo pozdravi.

Tesla je bil vizionar. Rekel je:"Vrtimo se v brezmejnem prostoru z nepojmljivo hitrostjo, vse okrog nas se obrača, vse se giblje, vse je energija. Obstaja obstajati nek direkten način, da uporabljamo te energije .“
Tesla je to dosegel v času svojega življenja, vendar se je odločil, da tega ne objavi, ker ljudje tistega časa niso bili pripravljeni na nekaj tako revolucionarnega. Prišel je čas, ki nam daje možnost da se s TESLA METAMORFOZO  vključimo v te zdravilne frekvence direktno iz narave.

 
ANALIZA PIP POSNETKOV NA SEMINARJU TESLA METAMORFOZA
Inštitut za bioenergetska snemanja
Prof. Dr. Ljubo Ristovski

Teslov transformator spreminja ambijentalno polje.

Vijolična barva, ki se tukaj generira s Teslovimi valovi, predstavlja energije, ki delujejo blagodejno na človekovo zdravje. Ta slika jasno kaže, da so Teslovi valovi zares nosilci takšne energije oziroma, da delujejo blagodejno – zdravilno na človeški organizem.

Posnetek seanse TESLA METAMORFOZE. Jasno se vidijo absorpcijski kanali: dva vijolična absorpcijska kanala (a,b), kjer barva b kanala kaže na močno absorpcijo valov, ki so enaki tistim iz Teslovega transformatorja (Tesa valovi).

Pojav oranžne in zelene barve (c,d), je pokazatelj zdravilnih energijskih sprememb v spodnjem delu abdomna.

Povečana osvetljenost telesa (e,) kaže na proces optimizacije energijskega ravnotežja organizma oziroma na holistične efekte terapije.

 


Vijolična barva, ki se pojavlja, ko se uporabljajo Teslovi valovi, se nikoli do sedaj ni pojavila na posnetkih s PIP kamero različnih zdraviteljev, ki koristijo različne metode in ki so bili posneti in analizirani na Inštitutu.

Na slikah na levi strani so posnetki nekih drugih metod energetskega zdravljenja, ki se razlikujejo od TESLA METAMORFOZE.
Tudi v aurah skoraj vseh udeležencev seminarjev prevladuje vijolična barva (glej slike spodaj). Snemanje je bilo opravljeno tretjega dne seminarja, po nizu terapijskih vaj, ki so jih udeleženci do takrat opravili.
Pogledajte celotno analizo posnetkov opravljenih s PIP kamero na seminarju TESLA METAMORFOZE
Nikola Tesla

 

'' Sploh ne bomo potrebovali prenašati energije. Ko se bo zamenjalo mnogo generacij, bo naše stroje poganjala energija, ki se nahaja v vsaki točki Univerzuma… Povsod v prostoru se nahaja energija….''

(''Moji izumi: avtobiografija Nikole Tesla'')…
 

" Celo materija, ki jo imenujemo neorganska in za katero se verjame, da je mrtva, reagira na dražljaje in daje
nepogrešljive dokaze, da poseduje življenjske principe… Energija, ki poganja Univerzum, upravlja z življenjem.
Z drugimi besedami, vse kar obstaja, organsko ali neorgansko, kar se giblje ali je inertno, vse je podvrženo
stimulansom iz okolja. Ne obstajajo razpoke, niti prekinitve v kontinuiteti, ne obstaja specialna, niti določena
vitalna substanca."
( Nikola Tesla: ''Kako kozmične sile kreirajo našo usodo.'')
 
....
''Potrebno je uporabljati oscilatorje, pri katerih je stopnja radiacije energije v prostoru v obliki hercijanskih ali
elektromagnetnih valov, zelo majhna. Te frekvence bi morale biti manjše od dvajset tisoč na sekundo, lahko
pa bi se ustvarili tudi krajši valovi. Najnižja frekvenca bi morala bit šest na sekundo. Čeprav se sliši paradoksalno,
bo efekt močnejši z oddaljenostjo…''
(Kanadski patent 142,352: ''Umetnost prenosa energije skozi naravne medije'')

…..

"Ali je lahko kdo do sedaj demantiral, da vsi milijoni posameznikov, s svojimi številnimi karakteristikami in vrstami
predstavljajo celoto? Čeprav lahko svobodno mislimo in delujemo, smo kot zvezde na nebu, povezani, spojeni
skupaj z nerazdružljivimi vezmi. Te vezi se ne morejo videti, lahko pa jih čutimo. Ko se urežem v prst, me to boli,
ker je prst del mene. Boli me tudi, ko vidim poškodovanega prijatelja, ker sva prijatelj in jaz eno. Celo, če
je prizadet moj sovražnik, torej delček materije v Univerzumu za katerega me najmanj skrbi, me to razžalosti.
Ali to ne dokazuje, da smo vsi samo del celote?"
(Nikola Tesla: ''Problem povečanja človeške energije…'')
…..
"Nahaja se v vsem, kar lahko spoznamo – v gibanju planeta, v dviganju in umikanju plime, v pretoku zraka, gibanju nihala,
oscilaciji električnega toka in v neskončni raznovrstnosti fenomena organskega življenja. Ali ga celotno človeško življenje
ne potrjuje? Rojstvo, rast, starost in smrt neke osebe, družine, rase ali naroda, kaj je to drugega kot ritem?"
(Nikola Tesla: ''Problem povečanja človeške energije…'')
…..
"Človek ni samo navadna masa, narejena iz atomov, ki krožijo in molekul, ki vsebujejo samo toplotno energijo. Je masa,
ki ima mnogo višje kvalitete s kreativnimi principi, s katerimi je okupiran. Njegova masa je v stalni izmenjavi, novo menja
staro, kot voda v valu oceana. In ne samo to, razvija svetlobo in ko umre, neodvisno povečuje svojo maso, tako po
obsegu kot po gostoti. Najlepše pa je, da lahko pospeši ali upočasni svoje gibanje, s pomočjo misteriozne sile, ki jo
poseduje, tako da uporablja več ali manj energije iz druge substance in jo pretvarja v energijo motivaecije.''
(Nikola Tesla: ''Problem povečanja človeške energije…'')
…..
"Vsak bi moral ceniti svoje telo kot dragoceni dar, ki ga je dobil od tistega, ki ga ima najraje, kot veličastno umetniško delo
nepopisne lepote in mojstrstva, ki presega meje človeškega razumevanja in ki je tako nežno, da ga lahko že beseda, pogled ali misel prizadene…''
(Nikola Tesla: ''Problem povečanja človeške energije…'')
…..
"Od kod prihaja vsa moč motivacije? Kje je izvor vsega? Vidimo kako ocean raste in pada, kako tečejo reke, veter, kako
dež in sneg udarjata v naša okna, kako vlaki in parniki prihajajo in odhajajo, slišimo avtomobile, glasove z ulice; občutimo
vonj in okus; in razmišljamo o vsem tem. In vso to gibanje, od bučanja močnega oceana do subtilnega gibanja naših misli,
vse ima skupen vzrok. Vsa ta energija prihaja iz enega in edinega centra, enega in edinega izvora – od sonca. Sonce je
pobudnik vsega. Sonce odraža celotno človeško življenje in dobavlja vso človeško energijo.''
(Nikola Tesla: ''Problem povečanja človeške energije…'')
.....
''Tistega dne, ko bo znanost začela proučevati nefizične fenomene, bo naredila večji napredek v enem desetletju kot v
vseh stoletjih svojega obstoja.''
(Moji izumi: avtobiografija Nikole Tesla)
…..
''Tukaj se on pojavlja kot popolnoma razvito bitje, Človek, v misterioznem hrepenenju, neverjeten in divji: da posnema naravo,
da kreira, da ustvari sebi čudeže, ki jih lahko zazna… Že davno je prišel do spoznanja, da vsa materija, ki se lahko zazna,
izhaja iz primarne substance, ki zapolnjuje celoten prostor, Akaše ali svetlečega etra, na katerega deluje sila, ki daje življenje,
Prane ali kreativne sile, ki v neskončnih ciklih ustvarja obstoj vseh stvari in pojavov. Primarna substanca, vržena v drobne
vrtince nepojmljive hitrosti, postaja čvrsta materija. Gibanje se ustavi in materija izgine, vrne se v primarno substanco…''
(Moji izumi: avtobiografija Nikole Tesla)
 
 Otto Warburg , dobitnik Nobelove nagrade "Celice raka so na 15 milivolta, stare celice na okrog 50 milivolta, normalne celice pa so na okrog 100 milivolta. Teslova
elektromagnetna tuljava je molekularni ojačevalnik. Vsaka celica v telesu ima majhno baterijo v sebi. Ko se ta baterija
prazni zaradi stresa, poškodbe ali bolezni, imate problem z elektriciteto. Teslova tuljava ponovno polni baterije.
Ta naprava povečuje napetost v celicah, tako da lahko kemični in encimski procesi neovirano delujejo."
(V TESLA METAMORFOZI deluje praktik kot Teslova tuljava z dodatnim navojem . A.P.)

Goran Marjanović piše v svom članku "Teslovi nehercijanski valovi":

"Opis multidimenzionalne strukture Enotnosti, ki jo podrazumeva Model, zahteva popolnejše razlage, toda sedaj lahko
na poenostavljen način rečemo, da ima četrta dimenzija (ki je vertikalna v odnosu na vse tri 'naše že obstoječe') smer,
ki se jo lahko pojasni z besedami ''z druge strani'' (in obratno).''
Eksperimenti s Teslovimi (nehercijanskimi) valovi: (Če želite videti več, kliknite tukaj.)
 


 
 
''… model kaže na to, da predstavlja Teslov transformator kompleksnejši stroj. Je multidimenzionalno resonančen, tako s samim seboj (medsebojno med posameznimi deli stroja), kot tudi s celotnim okoliškim ambijentom, vključujoč Zemljo (tj. makro strukturo) in 'vakuum' (mikro strukturo) ali če koristimo terminologijo Modela, tako zunaj kot notri, kar omogoča bistveno kompleksnejši proces ''oscilirajoče'' energije in energetske transformacije. S klasičnimi (hercijanskimi) aparati to enostavno ni mogoče, ker ne obstajajo potrebni pogoji za ''multidimenzionalno resonanco.''

(Goran.Marjanović, Tajna Teslovih tuljav )
 

Eksperimenti sa Tesa frekvencijama.
 

''Po P.D. Uspenskem (G.I.Gurdijev), v ''Iskanju čudežev, fragmenti nepoznanega učenja'', je eden od osnovnih zakonov vesolja zakon številka 7 ali zakon oktav. Da bi se ta zakon razumel, je nujno potrebno opazovati vesolje kot nekaj kar se sestoji od vibracij, kar pa je povsem analogno trditvam npr. Walter Russell-a: ''Vse je svetloba!''…V tem kontekstu so vibracije, po običajnem gledanju sprejetem na zahodu, kontinuirane. To pomeni, da se smatra, da potekajo vibracije neprekinjeno, tako da se krepijo oziroma slabijo, vse dokler deluje začetna sila, ki je povzročila vibracijo in ki obvladuje odpor v sredini, v kateri vibracije potekajo…''
''Po starodavnem znanju je potrebno razumeti vibracije na principu diskontinuitete vibracij, ki označuje definitivno in nujno potrebno lastnost vseh vibracij v naravi, ne glede na to ali se krepijo ali slabijo, se razvijajo, ne uniformirano, ampak s pospeševanjem in upočasnjevanjem. Ti zakoni so prikazani na sliki 3, z eneagramom večnega gibanja (P.D.Uspenski), za katerim so ljudje že od starodavnih časov hrepeneli in iskali izven sebe to kar je bilo v njih…''
''Tehnični, gabaritno-električni parametri izhajajo iz konkretnih delovnih pogojev in zelo odstopajo od vrednosti, ki označujejo oddajno ''ekstra tuljavo''. Razlog za to je neprimerno večja gostota energije na strani oddajnika, zaradi česar prihaja do deformacije lokalne prostorsko-časovne strukture in izrazitega relativističnega efekta, kar ima za posledico spremembo niza parametrov, vključujoč permitivnost in permeabilnost sredine.''
(G. Marjanović, "Tajna Teslinih kalemova")

Marjanović poudarja, da je ekstremno velika gostota poleg transformatorja, kar ustvarja deformacijo strukture lokalnega časa-prostora in manifestacijo relativističnih efektov, kar kot posledico kreira spremembo celotne serije parametrov, vključujoč dielektrično konstanto in prepustnost okolja.
(G. Marjanović, "Tajna Teslinih kalemova")


“Teslovi valovi niso samo kvantitativno različni po frekvenci, ampak tudi kvalitativno po svoji energetski strukturi in obliki.'' So dimenzionalno

bogatejša oblika energetske vibracije'', je rekel Marjanović, ''ki jo lahko mi v našem 'kvazi' realnem prostoru (ki ga opisujemo s tremi prostornimi

in eno časovno dimenzijo) vidimo samo kot njihovo senco ali v obliki elektromagnetnih valov malo neobičajnega načina širjenja ali v obliki

longitudinalnih valov ali pa v nekih gravitacijskih anomalijah. Oni so pravzaprav vse to skupaj, samo mi nimamo skupnega imena, ki bi zajel vse skupaj.''
("Tajna Teslinih valova" , Krešimir Mišak)

Preberite celoten članek Ing. G. Marjanovića, Tajna_Teslinih_kalemova. v katerem Marjanović pojasnjuje Teslovo svobodno energijo.
Preberite Marjanovićeve Sasvim NOVE IDEJE
Zanimive članke o Tesli lahko najdete na Academia NOIA

 

William A. Tiller, Ph.D.  Častni profesor na Stanford univerzi
“''V 1970 sem bil Predsednik katedre v Stanfordu in prisegel sem si, da bom začel delati na področju duhovno-energetske znanosti,
vzporedno z mojo konvencionalno znanostjo. Napisal sem štiri knjige iz tega področja. Resničen problem je bila informativna
medicina, ki je na nek način oddaljena od energetske medicine in ta od kemijske medicine. Kemijska medicina je to, kar smo imeli
v preteklosti, ker smo razumeli (kar je enostavna metafora), da bodo, če damo bakterije v kozarec vode in vržemo vanj nekaj
delcev srebra, bakterije izginile. Ljudje so verjeli, da se to dogaja zaradi kemijskega procesa v stiku, kar je privedlo do kemijske
industrije. Toda, če naredite identičen eksperiment, v katerem postavite srebro v fluorescentno tubo in usmerite svetlobo v kozarec,
bodo bakterije prav tako izginile. To vodi v energetsko zdravljenje. Še več, ugotovili smo, da če imate v isti sobi bakterije v kozarcu
vode in vključite električni aparat z določenim namenom – potem boste zelo hitro ubili bakterije. To je v bistvu izmenjava informacij.
In to vodi v informacijsko medicino.''
'' Svetloba je narejena iz mnogo različnih energij. Tu je seveda električna svetloba, ki jo pozna vsak. Najvišji nivo človeškega telesa
je ves v povezavi z elektromagnetno energijo. Tako lahko koristite svetlobo na isti način kot se koristi v energetski medicini,
posebno na akupunkturnih točkah, da zagotovite sistematično zdravljenja telesa. Lahko pa greste na višjo stopnjo...
..elektromagnetno energijo. Tudi ta vsebuje aspekt svetlobe. In na vseh teh višjih dimenzijah obstaja svetloba, ki opravlja
komunikacijo med različnimi aspekti substance na nivoju živih bitij.'' ''Prišel sem do spoznanja, da smo od nekdaj zračili in sprejemali
eni od drugih na mnogo načinov, edini način za katerega ve naša sedanja znanost pa je elektromagnetni. Tisti iz višjih dimenzij
nam še niso kvantitativno dostopni, ker so instrumenti, ki jih imamo, primarno oblikovani za električni atomsko molekularni nivo
realnosti in so zaradi tega omejeni na radiacijo, ki je počasnejša ali pa enaka hitrosti elektromagnetne svetlobe. Vendar pa, kakor
jaz razumem eksperimente na katerih sem delal zadnjih 35 let in na katerih so delali tudi drugi, mnoge od teh 'energij' potujejo
hitreje od hitrosti svetlobe, zato ne morejo biti izmerjene s konvencionalnimi instrumenti.
Sedaj smo naredili instrument, ki lahko registrira te višje nivoje realnosti na višjih dimenzijah. To so šele začetki, vendar lahko na
njem vsaj odčitavamo rezultate. To je zelo pomembno, saj lahko opazujemo prostor, v katerem dela zdravitelj in tako objasnimo nivo
efektivnosti tistega, ki dela na nivoju energije, v smislu kvantitativne merljivosti konkretnega prostora."
 

Prof. Velimir Abramović, PhD
''Tesla – izumitelj enosmernega toka, polifaznih motorjev in generatorjev, rotacijskega magnetnega polja, radia, teleavtomatike,
izumitelj, na čigar patentih je pravzaprav osnovana energetika dvajsetega stoletja, je skoraj popolnoma osamljen desetletja
delal na znanstvenem pojasnjevanju kozmičnih procesov, z namenom, da teoretično združi materialno in duhovno, tako kot
je to naredil v svojih praktičnih izumih.'' (Metafizika in kozmologija znanstvenika Nikole Tesla)
''Informacija, ki označuje obrazec časa in Komunikacija, ki označuje resonanco sistema, so ključni znaki spremembe v evoluciji
osnovnih idej.''
(V. Abramović: ''Nikola Tesla'')

''Civilizacija, ki je osnovana na Prostoru in žrtvovanju, bo končana. Prihaja globalna civilizacija Nikole Tesle, zasnovana na
resničnem razumevanju Časa in zavestnega kontroliranja sprememb.''
(V. Abramović: ''Nikola Tesla'')

…..

''Kot zrel znanstvenik je prišel do bistvenih generalnih zaključkov, ki bodo prav gotovo kmalu odprli povsem novo stran v sodobni znanosti.''
(V. Abramović: ''Metafizika in kozmologija znanstvenika Nikole Tesla'')
…..

Ali bi bilo pretirano reči, da je Tesla že v l. 1900 postavil možnost telekomunikacijskega sistema globalne družbe, v svojem
slavnem projektu ''Svetovni sistem''? Lahko Teslo smatramo za spiritualnega predhodnika nove znanstvene in tehnološke
civilizacije, ki se imenuje Tesliana? V Tesliani vladajo zakoni tehnologije ''dizajniranja časa'', kjer bodo premiki v času oziroma
bolj natančno nesinhroniziranost različnih nivojev fizičnih procesov, bili edini neizčrpen izvor energije.''
(V. Abramović: ''Nikola Tesla'')
…..

Glede na to, da je Univerzum živ in da so ljudje v določeni meri ''avtomati'', ki se obnašajo po načrtih Kreatorja, je dal
Tesla originalno teorijo spomina. Predpostavil je, da človeški možgani nimajo sposobnosti spomina v smislu, kot mi
to mislimo (skozi biokemijske in biofizične procese) in da je spomin samo reakcija človeških možganov na periodične
zunanje dražljaje. Je to sploh mogoče, da Tesla, ki je imel zelo dober spomin (govoril je sedem ali osem jezikov)
in bujno domišljijo, lahko misli, da ne obstaja človeški spomin? Še bolj zanimivo je, da avtor na stotine znanstvenih
izumov ni mislil, da so to njegove kreacije in njegova osebna zasluga in da je trdil, da je on samo prenašalec idej,
ki so prišle iz sveta idej v svet ljudi in prakse.''
(V. Abramović: ''Nikola Tesla'')
…..

Čeprav je razvoj sodobne znanosti in tehnologije potrdil Teslove ideje, ni v skladu z osnovnimi Teslovimi principi; Tesla
je namreč hotel realizirati svoje premišljene vizionarske ideje skozi prenos energije skozi Zemljo, namesto skozi plasti
orbite. Bil je proti uporabi atomske energije, ki je nevarna za ljudi. Poudarjal je njihovo nepoznavanje osnovne strukture
materije, ker je bil prepričan, da je to proti naravnim zakonom, kajti vsak delček kozmičnega prostora, vključujoč magnetno
polje Zemlje, mora biti v harmoniji s zakoni narave. Poleg tega ima uporaba atomske energije slab vpliv na svobodno voljo
ljudi, kar je destruktivno in ne vsebuje etične komponente, ki bi jo znanost morala imeti. Svobodna volja je lahko kreativna
samo skozi dobronamernost, ki pomaga, da se bolje razume in zavestno naredi izbor pozitivnih namer. Prepričan je bil, da bi
človečka vrsta, ki živi na Zemlji, morala razumeti vse oblike naravne zveze s planetom, ker jo bo v nasprotnem izgubila.''
(V. Abramović: ''Nikola Tesla'')
Prodajni svetovalec
Zdravo! Svetovalec je trenutno nedosegljiv. Pošljite sporočilo, odgovorili bomo v najkrajšem času.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.