Pogoji poslovanja

Ta pravila določajo pogoje uporabe portala Alternativne Spletna Apoteke, ki jo ureja GAM d.o.o., Kavaliči 14c, 6276 Pobegi - KOPER (v nadaljevanju GAM) in so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Alternativna Spletna Apoteka je storitev, ki omogoča izobraževanje in nakup pripravkov ali ali terapij is področja Alternativne medicine preko spletnega portala www.gam.si.

Izrazi, ki so uporabljeni v teh pogojih uporabe imajo naslednji pomen:

• Uporabnik je oseba, ki je izpolnila registracijski obrazec in pridobila geslo za vstop v portal Alternativne Spletna Apoteke (v nadaljevanju GAM).

• Kupec je oseba, ki preko portala Alternativne Spletna Apoteke naroči pripravke ali terapije.

NAROČILO
Naročilo je mogoče oddati v slovenskem jeziku. Naročilo postane veljavno s trenutkom, ko ga kupec odpošlje. Naročeni izdelki se obračunajo po cenah, ki so objavljene na portalu Alternativne Spletne Apoteke v trenutku oddaje naročila.

Pridržujemo si pravico do napak pri cenah na Alternativni Spletni Apoteki, o čemer bomo uporabnika obvestili v 24 urah od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

Če izdelka ni na razpolago, bomo o tem uporabnika obvestili v 24 urah po oddanem naročilu in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

Oddano naročilo predstavlja kupoprodajno pogodbo in bo shranjeno v podatkovni bazi spletne trgovine in v prostorih knjigovodstva GAM d.o.o. En izvod naročila GAM d.o.o. pošlje kupcu skupaj z naročenimi izdelki. V kolikor želi kupec naknadno prejeti dodaten izvod naročila, to pisno sporoči GAM d.o.o., ki mu ga pošlje v primernem roku. Za pošiljanje dodatnega izvoda naročila se zaračunajo stroški kopiranja in pošiljanja.

Pridržujemo si pravico do napak na Alternativni Spletni Apoteki, o čemer bomo uporabnika obvestili v roku 24 ur in mu povrnili morebitne nastale stroške.

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA
1. Novi uporabnik se na portalu Alternativne Spletne Apoteke najprej registrira tako, da v obrazec vnese svoje osebne podatke, potrdi te pogoje uporabe in klikne gumb »Pošlji«. Novi uporabnik dobi sporočilo s potrdilom o prijavi na svoj elektronski naslov, kjer mora svojo registracijo potrditi s klikom na e-povezavo. Pri nadaljnjih vpisih v portal Alternativne Spletne Apoteke, uporabnik vnese samo svoj elektronski naslov in geslo.

2. Po registraciji oz. Vpisu, uporabnik izbere izdelke, ki jih želi naročiti in za vsakega posebej klikne gumb »Nakup« ali »V košarico«. Kratka predstavitev izdelka je ob vsakem izdelku posebej.

3. Uporabnik zaključi nakup s klikom na gumb »Zaključi«.

4. Uporabnik nato izbere način dostave in način plačila.

5. Pred potrditvijo nakupa naj uporabnik še enkrat pregledati » Pogoje poslovanja« in v primeru nestrinjanja, naj se ne odloči za nakup.

6. Pred potrditvijo naročila s klikom na gumb »Zaključi«, mora uporabnik prebrati pogoje poslovanja in s kljukico v okencu potrditi svoje strinjanje s pogoji uporabe.Uporabnik lahko še enkrat pregleda celotno naročilo in po potrebi naročilo spremeniti. Uporabniku je pred potrditvijo naročila na voljo tudi cenik dostave in izračun stroškov dostave za njegovo naročilo.

7. Takoj, ko Alternativna Spletna Apoteka prejme naročilo, pošlje uporabniku potrdilo o naročilu v elektronski obliki, ki vsebuje tudi obvestilo o "PRAVICI ODSTOPAOD POGODBE", ter navedbo, kdaj odstop od pogodbe ni mogoč.

8. Ob prejemu naročenih izdelkov prejme kupec tudi račun v pisni obliki.

Oddaja naročila se opravi preko varne povezave https. Varna povezava je šifrirana izmenjava informacij med portalom Alternativne Spletne Apoteke in uporabnikovim spletnim brskalnikom. Ko uporabnik pošlje informacije, se šifrirajo v njegovem računalniku in dešifrirajo na Alternativni Spletni Apoteki. Informacij med pošiljanjem ni mogoče prebrati ali nedovoljeno spreminjati.

PODATKI O NAROČILU
Dostavljenim izdelkom Alternativne Spletne Apoteke je priloži pisen dokument, ki obsega naslednje podatke:

• podatek, da je prodajalec GAM d.o.o, Kavaliči 14c , 6276 Pobegi - KOPER;

• ceno izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;

• morebitne stroške dostave;

• podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave;

• podatek, da zaradi svoje narave izdelki, naročeni preko portala Alternativne Spletne Apoteke, niso primerni za vračilo skladno s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov;

• naslov, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave.

V Alternativni Spletni Apoteki lahko kupujejo tudi pravne osebe in pridobijo k dostavljenim izdelkom pisni dokument, ki obsega naslednje podatke (trenutno še ni mogoče):

• podatek, da je prodajalec GAM d.o.o., Kavaliči 14c, 6276 Pobegi - KOPER;

• podatke o kupcu/podjetju: naziv podjetja, naslov podjetja, poštno številko in kraj

• podjetja, davčno številko in šifro podjetja

• ceno izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;

• morebitne stroške dostave;

• naslov za dostavo (v primeru, da se le – ta razlikuje od sedeža podjetja)

• podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave;

• podatek, kateri izdelki zaradi svoje narave, naročeni preko portala Alternativne Spletne Apoteke, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov;

• naslov, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave.

PRAVICA ODSTOPA OD POGODBE
Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe v roku 14 dni od prejema blaga v naslednjih 14 dneh pa mora vrniti izdelek v originalno zaprti embalaži in neuporabljen. V primeru odstopa od pogodbe mora podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrniti vsa prejeta plačila potrošnika. Potrošnik krije samo stroške vračila blaga.

Odstop od pogodbe je mogoč za vse izdelke, razen za izdelke pripravljene po natančnih navodilih stranke in je prilagojeno osebnim potrebam stranke.

Odstop od pogodbe ni mogoč za izdelke prilagojene osebnim potrebam stranke (SEM SODIJO SLEDEČI IZDELKI :CoRe diagnostike & terapije, izdelki pripravljeni na osnovi izpolnjenega terapevtskega vprašalnika, Testa čaker in Testa za izbiro cvetnih esenc)! V the primerih odstop od pogodbe ni mogoč, kar določa 43. č. člen v (5) 2.točka.

CENE IN PLAČILO
Cene izdelkov v spletni lekarni so enake cenam na dan naročila. Naročene izdelke je mogoče plačati na naslednje načine:

• po povzetju,

• plačilo po predračunu

Naročeni izdelki bodo odpravljeni po prejetem plačilu, razen v primeru plačila po povzetju.

DOSTAVA
Naročeni izdelki bodo odposlani najkasneje v roku 3 delovnih dni od oddaje naročila. V primeru plačila po predračunu bodo izdelki poslani šele po plačilu predračuna. Predračun je potrabno plačati v roku 7 dni, drugače se naročilo stornira. Kupec prejme na elektronski naslov obvestilo, da je bil predračun plačan in, da bodo naročeni izdelki poslani v najkrajšem možnem času. Če Alternativna Spletna Apoteka ne bo mogla izpolniti svoje obveznosti, ker blago ne bo na razpolago, bo o tem obvestila kupca.

Naročeni izdelki bodo dostavljeni z navadno ali hitro dostavo, odvisno od izbire kupca. Stroški dostave se obračunajo po Ceniku dostave, ki je dostopen v rubriki »Splošni pogoji in dostava«.

Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.

V primeru, ko GAM d.o.o. pravočasno odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. Dostava se izvrši na naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji ali naročilu. V primeru, da ob času dostave nikogar ni na naslovu, dostavljalec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga.

ODGOVORNOST
GAM d.o.o. ni odgovoren za posledice opustitve konvencionalnega zdravljenja, saj ponujeni izdelki na portali Alternativne Spletne Apoteke ne sodijo med zdravila in ne nadomeščajo konvencionalnega medicinskega zdravljenja.

Pred uporabo izdelkov ponujenih na portalu Alternativne Spletne Apoteke, se o svojih težavah in načinu zdravljenja teh posvetujte s svojim osebnim zdravnikom.

GAM d.o.o. ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali motenj. infrastrukture, Alternativne Spletne Apoteke (npr. izpad delovanja medmrežja).

NAPAKE, VRNITEV, ZAMENJAVA IZDELKOV
Potrošnik ima pravico, da v 15-ih dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Blago mora biti vrnjeno podjetju najkasneje v 30 dneh od sporočila o odstopu. Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo.

V primeru vračila vas prosimo, da nas o tem predhodno pisno obvestite. Svoj zahtevek za vrnitev izdelka pošljite na naslov:

Možnost vračila blaga oziroma odstopa od pogodbe ne velja, kadar zaradi svoje narave izdelki, naročeni preko portala Alternativne Spletne Apoteke, niso primerni za vračilo skladno s 5. odstavkom 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov, to je v primerih:

• če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam ali če gre za pokvarljiv izdelek ali izdelek, ki mu je že potekel rok uporabe;

• če gre za dobavo avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat;

• če gre za dobavo prehranskih izdelkov in je plastična embalaža odprta in/ali poškodovana;

To določilo se ne uporablja v primerih napake ali dostave napačnih izdelkov.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), stranka kontaktira GAM d.o.o. na enega od navedenih kontaktov (telefon ali e-pošta) in GAM d.o.o. bo nadomestil izdelke z ustreznimi, na stroške GAM d.o.o.. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.

Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti GAM d.o.o. v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej GAM d.o.o. v osmih dneh od dneva prevzema izdelka, sicer izgubi to pravico.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in GAM d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda.

Kupec, ki je GAM d.o.o. pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, v dveh letih od oddaje obvestila, da:

• odpravi napako na izdelku ali

• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

• izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali

• vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od GAM d.o.o. zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Z registracijo v Alternativno Spletno Apoteko uporabnik dovoljuje, da GAM d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse zgoraj posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

GAM d.o.o. zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov spletne lekarne in vse ostale podatke zbrane v postopku registracije ščiti pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

Poleg podatkov, ki jih uporabnik vnese ob registraciji, se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: kupljeni / naročeni izdelek/-i, količina teh izdelkov, cena izdelkov, znesek končne vrednosti nakupa, datum in ura nakupa.

Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe – nakupa preko portala Alternativne Spletne Apoteke.

Podatki o nakupih se zbirajo tudi z namenom prilagoditve ponudbe vsakemu posamezniku. Vsi podatki se lahko uporabijo za naslednje namene: statistične obdelave, trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega gradiva, vabil, spremljanje nakupovalnih vsebin kupcev, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje.

Uporabnik z vpisom tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1.

Uporabnik vseh osebnih podatkov je GAM d.o.o. Podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Vsa vsebina portala Alternativne Spletne Apoteke, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo GAM d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve Alternativne Spletne Apoteke prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

GAM d.o.o. ima blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne pravice, ki so povezane s portalom Alternativne Spletne Apoteke. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

PIŠKOTKI
Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in omogočajo naši strani prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran Alternativne Spletne Apoteke. Alternativna spletna Apoteka uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo naše spletne strani.

KRŠITVE
Uporabnik portala Alternativna Spletna Apoteka se obvezuje, da le-tega ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Prepovedana je pridobitev oz. poskus pridobitve kakršnegakoli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnihkoli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala.

GAM d.o.o. si pridržuje pravico do blokade oz. izbrisa uporabniškega računa uporabnika, ki bo deloval v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

IZJAVA GLEDE PREHRANSKIH IN ZDRAVSTVENIH TRDITEV PRI OPISIH IZDELKOV 
Vse informacije na straneh spletne trgovine www.gam.si, so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene, kot nadomestilo za nasvete lečečega zdravnika ali drugega  zdravstvenega osebja,  prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, saj niso priznana s strani zdravstvenih avtoritet.

Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni trgovini, niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni. Tekstovni opisi posameznega izdelka so zgolj informativne narave in niso bili potrjeni s strani Evropskega inštituta za varnost hrane (EFSA).

V primeru, da jemljete še kakšna zdravila in druga prehranska dopolnila, se pred kombiniranjem le teh s super živil posvetujete s svojim zdravnikom.

NADZOR
Delovanje Alternativne Spletne Apoteke je pod nadzorom pristojnih inšpekcijskih služb.

OSTALE DOLOČBE
GAM d.o.o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje uporabe portala Alternativna Spletna Apoteka, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

KONTAKT

Naslov: GAM d.o.o. Kavaliči 14c 6276 Pobegi - KOPER

Elektronska pošta: info@gam.si

Telefon; GSM: 041/662982

Prodajni svetovalec
Zdravo! Svetovalec je trenutno nedosegljiv. Pošljite sporočilo, odgovorili bomo v najkrajšem času.
Spletno mesto uporablja piškotke, da lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje strani. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.